O Firmie

Real-Construct, firma montażowa. 25 lat na rynku, 400 pracowników, realizacje niemal w całej Europie oraz na innych kontynentach: w Chinach, Indiach, Indonezji, USA, Meksyku, Brazylii, Turcji, Maroku i w RPA.

Doświadczenie, profesjonalna załoga oraz solidna baza sprzętowa to rzeczy oczywiste. Działamy skutecznie w różnych krajach i w różnych systemach prawnych. Uznanie klientów zdobywamy wysoką jakością i terminowością, a miarą zaufania są kolejne zlecenia od tych samych inwestorów.

Real-Construct. Nazwa zobowiązuje. Działamy po prostu konstruktywnie.
Sprawdźcie nas.

Profile działalności

Montaż urządzeń mechanicznych

Najwięcej realizacji w tej grupie obejmuje montaż urządzeń linii produkcyjnych różnego rodzaju. Montujemy linie montażowe samochodów, przenośniki, transportery (conveyors), linie lakiernicze, systemy automatyki magazynowej, linie sortujące, linie produkcyjne materiałów budowlanych, piece do obróbki termicznej, rurociągi i systemy transportu pneumatycznego, kanały i systemy wentylacyjne itp. Są to roboty związane z budową nowych obiektów albo modernizacja linii istniejących. Często wykonujemy również okablowanie elektryczne montowanych urządzeń.

Jakość naszej pracy doceniają nawet najbardziej wymagający klienci, którzy bardzo często zlecają nam realizację kolejnych zadań. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi referencjami.

Roboty budowlane

Naszą specjalnością są eleganckie pomieszczenia biurowe i różne obiekty handlowe wysokiej klasy. Wybudowaliśmy setki pomieszczeń bankowych, salonów sprzedaży, butików w centrach handlowych, restauracji "fast-food", ale również kilka stacji benzynowych, wiele efektownych elewacji budynków użyteczności publicznej i elewacji budynków przemysłowych.  W zakresie robót wykończeniowych naszymi klientami są najczęściej banki, instytucje finansowe, operatorzy telefonii komórkowych, deweloperzy i właściciele obiektów handlowych.  Wszystkie roboty wykonujemy kompleksowo, łącznie z instalacjami i wyposażeniem wnętrz.

Jakość naszej pracy doceniają nawet najbardziej wymagający klienci. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi referencjami.

Działalność deweloperska

Zapraszamy na stronę Real Inwestycje.

Pracownicy

Najsilniejszym filarem firmy Real-Construct są jej pracownicy. W znacznej większości są od lat związani z firmą, a także wiążą z nią swoją przyszłość. Firma może poszczycić się kadrą pracowników o najwyższych kwalifikacjach zdobytych na budowach w całej Europie, a także poza nią.

Pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje również poprzez różne szkolenia specjalistyczne organizowane staraniem pracodawcy.

Real-Construct stara się wypełniać ze szczególną starannością wszystkie swoje obowiązki względem pracowników. Oprócz świadczeń obowiązkowych Firma otacza opieką pracowników w trudnych sytuacjach życiowych.

Ogłoszenie

Dnia 22 października 2021 r.

Spółka Real-Construct Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Siewna 44, 31-231 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000123369, NIP: 6771001609, niniejszym:

informuje, że w dniu 20 października 2021 r. został uzgodniony, zaś w dniu 21 października 2021 r. podpisany i zgłoszony do sądu rejestrowego, plan podziału spółki, który zakłada wydzielenie części majątku spółki na spółkę nowo zawiązywaną, która będzie działać pod firmą RC parking sp. z o.o.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 535 § 3 zd. 2 k.s.h, spółka udostępnia plan podziału wraz z załącznikami na swojej stronie internetowej do publicznej wiadomości. Plan podziału wraz z załącznikami będzie udostępniany na stronie internetowej przez okres co najmniej 6 tygodni, aż do zakończenia zgromadzenia wspólników, na którym podjęta zostanie uchwała w sprawie podziału.